ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΙΗΣΗ


ikonoγράφηση_> Μ
Ειρήνη Παππά ©2013

| \/ |
Αναζητώ σε

λευκή σελίδα

ενδόμυχη σκέψη

ανάσα

Είσαι εκεί

Είσαι το φώς

στη σκοτεινή πλευρά

του εαυτού

Είσαι το μηδέν

< 0 >

σημείο εκκίνησης

εσωτερική πάλη

εναλλαγή συναισθήματος

που αντιφεγγίζει

-μια λάμψη._Ειρήνη Παππά ©2010XLII
I am dying
the house
icy
white
Eyes
are staring
sea
on a window
The glass
was chapped
bed
bedroom
I am dying
the house
icy
white
I am swimming
in a window
The hearth
was lost
Liquid
eyes
icy
white._


Ειρήνη Παππά ©2010