Έκ των έσω




Γκρίζα τοπία

εκτεθειμένα

στη μηχανή του νου._



Δανεικές Ανάσες - Ειρήνη Παππά ©2009
εκδόσεις :: Γαβριηλίδης



Για σένα