Νοσταλγία




Ερημωμένα σπίτια

οι καρδιές των ανθρώπων·

νωχελικοί διάδρομοι

μιας κούρσας ιπποδρόμων._



Σχοινοβάτις Ονείρου - Ειρήνη Παππά ©2006
εκδόσεις :: Εριφύλη